Venema Pers- en Automatiseringssystemen BV:

Met behulp van hydraulische persen, excenterpersen, coilverwerkingsapparatuur,  reinigingsmachines en bandbevettingsinstallaties zijn wij uw partner voor productieve oplossingen in de spaanloze techniek. 

Mogen we ons even voorstellen? Venema Pers- en Automatiseringssystemen BV is een van de belangrijkste medespelers op het gebied van spaanloze vervorming in Nederland en België. Ons leveringsprogramma loopt van kleine persen en randapparatuur voor verhoging van de persefficiëntie tot compleet geautomatiseerde perslijnen. Het omvat een groot aantal gerenommeerde fabrikaten op het gebied van dieptrekken, persen, knippen en coilverwerking. Daarnaast zijn wij ook thuis in de moderne technologie voor het reinigen.

Onze kracht ligt in het bedenken van oplossingen voor productietechnische problemen. IJzersterke troeven daarbij zijn de ervaring die we in tientallen jaren hebben opgebouwd en de expertise van topfabrikanten als AP&T, Helmerding en Perkute. In nauwe samenwerking met de klant analyseren we productietechnische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van de automatisering van plaatbewerkingslijnen, en ontwikkelen oplossingen die het grootste rendement bieden en de concurrentiepositie van de klant ook op langere termijn verzekeren. Met name op het gebied van persautomatisering en coilverwerking kunnen we inmiddels terugzien op een aantal succesvolle projecten. 

Venema Pers- en Automatiseringssystemen BV is dus veel meer dan importeur van machines voor spaanloze vervorming.

Onze toegevoegde waarde zit ′m in de creatieve kracht waarmee we als meedenkende partner onze afnemers helpen hun productiviteit en kwaliteit te verhogen tegen de achtergrond van de mondiaal toenemende concurrentie. Projectbegeleiding, ondersteuning bij implementatie, instructie-op-maat, nazorg en service zijn daarbij vanzelfsprekende elementen.

Venema Pers- en Automatiseringssystemen B.V.
Postbus 59
2740 AB  Waddinxveen
tel: 0182 62 40 00
fax: 0182 61 94 58
mail@venema-bv.nl